Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Bảo vệ thực vật trên cây bông vải – Nghề trồng cây bông vải

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề, Nghề trồng cây bông vải
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Nhóm biên soạn: Nguyễn Quốc Khánh (chủ biên), Phạm Thị Bích Liễu, Lê Thị NgaNội dung:

Bài 1. Kiểm tra đồng ruộng
Bài 2. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Bài 3. Quản lý một số loài sâu hại phổ biến trên cây bông vải
Bài 4. Quản lý một số loài bệnh hại phổ biến trên cây bông vải
Bài 5. Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây bông vải

Gửi phản hồi