Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình bệnh cây đại cương – GS.TS.Vũ Triệu Mân

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Chủ biên: GS.TS. Vũ Triệu Mân
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật – Trường đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, 2007Nội dung:
Chương I. Khái niệm chung về bệnh cây
1. Bệnh cây và sản xuất nông nghiệp
2. Đặc tính của ký chủ và ký sinh gây bệnh cây
3. Chẩn đoán bệnh cây
Chương II. Sinh thái bệnh cây
1. Dạng tồn tại và vị trí tồn tại của nguồn bệnh
2. Quá trình xâm nhiễm của vi sinh vật gây bệnh cây
3. Chu kỳ xâm nhiễm của bệnh
4. Các điều kiện phát sinh bệnh cây và dịch bệnh cây
5. Bệnh cây và môi trường
Chương III. Phương pháp phòng trừ bệnh cây
1. Mục đích
2. Những nguyên tắc xây dựng biện pháp phòng trừ
3. Các biện pháp phòng trừ bệnh cây
Chương IV. Bệnh do môi trường
1. Đặc điểm chung
2. Những bệnh có nguồn gốc từ đất và phân bón
3. Bệnh do chế độ nước
4. Bệnh do điều kiện thời tiết
5. Bệnh do chất độc, khí độc gây ra
6. Sự liên quan giữa bệnh do môi trường và bệnh truyền nhiễm
Chương V. Nấm gây bệnh cây
1. Đặc điểm chung của nấm
2. Hình thái và cấu tạo của sợi nấm
3. Biến thái của nấm
4. Dinh dưỡng ký sinh và trao đổi chất của nấm
5. Sinh sản của nấm
6. Chu kỳ phát triển của nấm
7. Xâm nhiễm và truyền lan của nấm
8. Phân loại nấm gây bệnh cây
Chương VI. Vi khuẩn gây bệnh cây
1. Lịch sử nghiên cứu và tác hại của vi khuẩn hại cây
2. Hình thái và cấu tạo của vi khuẩn
3. Đặc điểm sinh sản của vi khuẩn gây hại cây
4. Đặc tính sinh lý và sinh hóa của vi khuẩn
5. Tính biến dị di truyền vi khuẩn
6. Nguồn gốc và tiến hóa của tính ký sinh vi khuẩn gây bệnh cây
7. Phân loại vi khuẩn gây bệnh cây
8. Triệu chứng bệnh vi khuẩn
9. Đặc điểm xâm nhiễm và truyền lan của vi khuẩn
10. Nguồn bệnh vi khuẩn
11. Chẩn đoán bệnh vi khuẩn
12. Phòng trừ tổng hợp bệnh vi khuẩn
Chương VII. Virus gây bệnh cây
1. Lịch sử nghiên cứu bệnh virus hại thực vật
2. Những thiệt hại của bệnh virus ở thực vật
3. Đặc tính chung của virus hại thực vật
4. Triệu chứng bệnh virus hại thực vật
5. Hình thái và cấu tạo của virus thực vật
6. Sự xâm nhiễm và tổng hợp virus mới
7. Phân loại virus thực vật
8. Sự truyền bệnh virus thực vật
9. Phòng trừ bệnh virus hại thực vật
Chương VIII. Phytoplasma gây bệnh cây
1. Lịch sử nghiên cứu
2. Triệu chứng và tác hại của bệnh
3. Nguyên nhân gây bệnh
4. Chẩn đoán và phòng trừ
Chương IX. Viroide gây bệnh cây
1. Lịch sử nghiên cứu
2. Triệu chứng, tác hại
3. Nguyên nhân gây bệnh
4. Chẩn đoán và phòng trừ
Chương X. Tuyến trùng thực vật
1. Đại cương về tuyến trùng thực vật
2. Cấu tạo giải phẫu của tuyến trùng thực vật
3. Tóm tắt phân loại các bộ tuyến trùng thực vật
4. Sinh thái học tuyến trùng thực vật
5. Các nhóm tuyến trùng ký sinh gây hại quan trọng ở thực vật
6. Cơ sở phòng trừ tuyến trùng
Chương XI. Protozoa gây bệnh cây
1. Sự phát hiện và tác hại của bệnh
2. Đặc điểm chung của Protozoa và phân loại protozoa thực vật
Chương XII. Thực vật thượng đẳng ký sinh
1. Khái niệm chung về thực vật thượng đẳng ký sinh
2. Tác động gây hại của thực vật thượng đẳng ký sinh với cây trồng

Gửi phản hồi