Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình: Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật (Full – Nguyễn Văn Đỉnh)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Nguyễn Văn Đỉnh (chủ biên) – Đỗ Tấn Dũng – Hà Quang Hùng – Phạm Văn Lầm – Phạm Bình Quyên – Ngô Thị Xuyên
Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội – năm 2004Nội dung:

Chương 1. Định nghĩa và nội dung
1. Định nghĩa
2. Hiện trạng và xu hướng phát triển
3. Các loại biện pháp trừ sinh học

Chương 2. Lịch sử biện pháp sinh học
1. Nghiên cứu về biện pháp sinh học ở trên thế giới
2. Nghiên cứu về biện pháp sinh học ở Việt Nam
– Khái quát chung về tình hình nghiên cứu biện pháp sinh học ở Việt Nam
– Kết quả chủ yếu trong nghiên cứu phát triển biện pháp sinh học ở nước ta
3. Các tổ chức đấu tranh sinh học
– Tổ chức Quốc tế về đấu tranh sinh học (IOBC)
– Các tổ chức có liên quan đến biện pháp đấu tranh sinh học

Phần B: Cơ sở khoa học của Đấu tranh sinh học
Chương 3. Cân bằng sinh học
1. Khái quát về quần xã sinh vật
2. Cân bằng sinh học
3. Các quá trình điều chỉnh tự nhiên trong quần xã sinh vật và phương hướng sử dụng
– Yếu tố điều chỉnh và yếu tố biến đổi
– Các cơ chế điều chỉnh số lượng côn trùng
– Phản ứng chức năng và phản ứng số lượng
– Cơ chế cạnh tranh trong loài
– Cơ chế thay đổi (luân phiên) ưu thế
– Đa dạng sinh học của các loài sinh vật chân khớp trong các hệ sinh thái nông nghiệp

Chương 4. Môt số thành tựu của biện pháp sinh học

Chương 5. Các biện pháp nông học và biện pháp sinh học
A. Biện pháp canh tác trong bảo vệ thực vật
1. Giới thiệu chung về biện pháp canh tác bảo vệ thực vật
2. Biện pháp canh tác bảo vệ thực vật đã được áp dụng
– Kỹ thuật làm đất
– Luân canh cây trồng
– Xen canh cây trồng
– Thời vụ gieo trồng thích hợp
– Mật độ gieo trồng hợp lý
– Gieo trồng giống ngắn ngày
– Sử dụng phân bón hợp lý
– Tưới tiêu hợp lý
– Trồng cây bẫy
– Vệ sinh đồng ruộng
B. Sử dụng giống cây trồng biến đổi gen
1. Khái niệm cây trồng biến đổi gen (CMO)
2. Thành tựu chính trong tạo và dùng cây trồng biến đổi gen
C. Giống chống chịu
1. Khái niệm về tính kháng sâu bệnh của cây trồng
2. Cơ chế và các loại tính kháng sâu bênh của cây trồng
– Cơ chế kháng sâu hại
– Cơ chế kháng bệnh hại
– Các loại tính kháng sâu bệnh của cây trồng
3. Sự sụp đổ tính kháng sâu bệnh của cây trồng
4. Chiến lược sử dụng giống kháng sâu bệnh
5. Sử dụng giống kháng sâu bệnh ở Việt Nam
D. Nghiên cứu ứng dụng chất có hoạt tính sinh học cao (chất điều hòa sinh trưởng, chất dẫn dụ sinh học và các chất khác)
1. Nghiên cứu chất dẫn dụ giới tính côn trùng
2. Nghiên cứu ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng côn trùng

Phần C. Kẻ thù tự nhiên của dịch hại, vai trò và đặc điểm ứng dụng
Chương 6. Các tác nhân gây bệnh côn trùng
1. Nhóm vi rút côn trùng
2. Vi khuẩn và nấm đối kháng
3. Nhóm tuyến trùng

Chương 7. Nhóm côn trùng
1. Khái quát chung về côn trùng ký sinh và côn trùng bắt mồi
2. Danh lục côn trùng ký sinh được sử dụng
3. Danh lục côn trùng bắt mồi được sử dụng
4. Vai trò của côn trùng ký sinh và côn trùng bắt mồi
5. Đặc điểm ứng dụng

Phần D. Nhân nuôi và sử dụng kẻ thù tự nhiên
Chương 8. Nhân nuôi và sử dụng kẻ thù tự nhiên
1. Vì sao phải tiến hành nhân nuôi thiên địch nói chung và côn trùng có ích nói riêng
2. Đặc tính cần thiết của kẻ thù tự nhiên (thiên địch)
3. Sự thích nghi của kẻ thù tự nhiên và những yếu tố giới hạn thành công biện pháp sinh học sử dụng kẻ thù tự nhiên
4. Bảo vệ và nhân thả kẻ thù tự nhiên
5. Điều kiện cần thiết và quy trình nhân nuôi kẻ thù tự nhiên
6. Nhân nuôi, cất giữ, vận chuyển và phóng thích thiên địch

Chương 9. Biện pháp sinh học sâu hại lúa
1. Nghiên cứu biện pháp sinh học sâu hại lúa ở nước ngoài
2. Nghiên cứu biện pháp sinh học sâu hại lúa ở trong nước

Gửi phản hồi