Giáo trình Chăm sóc cây Cà Phê

Giáo trình Chăm sóc cây Cà Phê

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG CÀ PHÊ
Biên soạn: NGUYỄN VĂN TÂN (Chủ biên) – NGUYỄN VĂN CHIẾN – ĐẶNG THỊ HỒNG – NGUYỄN HỮU LỄ
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Làm bồn, tưới nước, tủ gốc và trồng dặm
Bài 2. Làm cỏ, bón phân cho cây cà phê
Bài 3. Tạo hình, sửa cành cho cây cà phê

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi