Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chăm sóc cây Cà Phê

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG CÀ PHÊ
Biên soạn: NGUYỄN VĂN TÂN (Chủ biên) – NGUYỄN VĂN CHIẾN – ĐẶNG THỊ HỒNG – NGUYỄN HỮU LỄ
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘINội dung:

Bài 1. Làm bồn, tưới nước, tủ gốc và trồng dặm
Bài 2. Làm cỏ, bón phân cho cây cà phê
Bài 3. Tạo hình, sửa cành cho cây cà phê

Gửi phản hồi