Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chăm sóc cây tiêu

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG HỒ TIÊU
Biên soạn: NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Chủ biên) – NGUYỄN VĂN THÀNH – PHẠM THỊ BÍCH LIỄU
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘINội dung:

Bài 1. Trồng dặm cây tiêu
Bài 2. Buộc dây cho cây tiêu
Bài 3. Làm cỏ vườn tiêu
Bài 4. Bón phân cho tiêu
Bài 5. Tưới nước cho tiêu
Bài 6. Tủ gốc cho tiêu
Bài 7. Tạo hình cơ bản cho vườn tiêu KTCB trồng bằng dây thân
Bài 8. Tạo hình cơ bản cho vườn tiêu KTCB trồng bằng dây lươn (kỹ thuật đôn dây tiêu)
Bài 9. Xén tỉa cho vườn tiêu kinh doanh

Gửi phản hồi