Giáo trình Chuẩn bị cây nguyên liệu (cây cảnh)

Giáo trình Chuẩn bị cây nguyên liệu (cây cảnh)

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: LÊ HOÀI NAM – NGUYỄN ĐỨC NGỌC
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TẠO DÁNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Đặc điểm một số loại cây cảnh
1.1. Cây Cần Thăng
1.2. Cây Du
1.3. Duối nhám
1.4. Đa lá trơn
1.5. Đa lông
1.7. Găng
1.8. Hoa giấy
1.9. Khế
1.10. Kim quýt
1.11. Lộc vừng
1.12. Mai chiếu thủy
1.13. Me
1.14. Ngâu
1.15. Ô rô xanh
1.16. Sanh
1.17. Si – Gừa
1.18. Sun
1.19. Sứ Thái
1.20. Tùng la hán
1.21. Tùng xà – Bách xà
1.22. Tùng tháp – Tùng cối
1.23. Tường vi – Tử Vi tàu
1.24. Xương cá – Đẻn

Bài 2. Kỹ thuật nhân giống cây cảnh từ hạt
2.1. Đặc điểm của cây cảnh gieo trồng bằng hạt
2.2. Thu thập và bảo quản hạt giống
2.3. Gieo hạt
2.4. Ra ngôi

Bài 3. Kỹ thuật nhân giống bằng hình thức chiết, ghép và giâm cành
3.1. Tạo cây nguyên liệu bằng cách chiết cành
3.2. Tạo cây nguyên liệu bằng hình thức ghép
3.3. Tạo cây nguyên liệu bằng hình thức giâm cành

Bài 4. Thu thập cây nguyên liệu từ bên ngoài
4.1. Nguồn thu thập cây
4.2. Lựa chọn cây
4.3. Trồng và chăm sóc cây sau thu thập

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi