Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị đất trồng cây Cao Su

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG , CHĂM SÓC VÀ KHAI THÁC MỦ CAO SU
Biên soạn: NGUYỄN THÀNH CÔNG (Chủ biên) – PHẠM VĂN NHA – BÙI ĐÌNH NINH – LƯU THỊ THANH THẤT – LÊ QUANG VỊNH – NGUYỄN VĂN CƯỜNG – NGUYỄN VĂN ÂN – TRẦN THỊ LAN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘINội dung:

Bài mở đầu
1. Vai trò của công tác chuẩn bị đất trồng cao su
2. Tiêu chuẩn các loại đất thích hợp trồng cây cao su

Bài 1. Đất trồng cao su
1. Đất xám bạc màu
2. Đất đỏ vàng
3. Phân hạng đất trồng cây cao su
4. Đặc điểm của vùng đất trồng cao su

Bài 2. Đào phẫu diện đất
1. Nguyên tắc đào phẫu diện
2. Đào phẫu diện
3. Mô tả phẫu diện

Bài 3. Khai hoang
1. Cưa đốn
2. Dọn mặt bằng
3. Cày bừa

Bài 4. Thiết kế hàng trồng cao su
1. Chuẩn bị dụng cụ
2. Thiết kế hàng cây cao su trên đất bằng
3. Thiết kế trên đất dốc (thiết kế đường đồng mức)

Bài 5. Đào hố, bón lót
1. Đào hố
2. Bón phân lót

Gửi phản hồi