Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị giống cây làm gia vị để trồng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG CÂY LÀM GIA VỊ
Biên soạn: LÊ DUY THÀNH (Chủ biên) – NGUYỄN VĂN VƯƠNG – HOÀNG THỊ CHẤP
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2013Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị hành giống để trồng
1. Giới thiệu một số giống hành trồng ở Việt Nam
2. Xác định giống hành để trồng
3. Tiêu chuẩn của giống hành để trồng
4. Phương pháp kiểm tra chất lượng hành giống
5. Chuẩn bị hạt giống, cây giống để trồng

Bài 2. Chuẩn bị tỏi giống để trồng
1. Giới thiệu một số giống tỏi trồng ở Việt Nam
2. Xác định giống tỏi để trồng
3. Tiêu chuẩn của giống tỏi để trồng
4. Phương pháp kiểm tra chất lượng tỏi giống
5. Chuẩn bị củ giống, cây giống để trồng

Bài 3. Chuẩn bị ớt giống để trồng
1. Giới thiệu một số giống ớt được trồng phổ biến ở Việt Nam
2. Xác định giống ớt để trồng
3. Tiêu chuẩn của giống ớt để trồng
4. Phương pháp kiểm tra chất lượng của hạt giống ớt
5. Phương pháp tính lượng cây ớt giống để trồng
6. Gieo ươm cây ớt giống

 

Gửi phản hồi