Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị giống hoa lan

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PHẠM THANH HẢI (Chủ biên) – ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN – LÊ TRUNG HƯNG – ĐẮC THỊ ẤT – TRẦN NGỌC TRƯỜNG
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG HOA LAN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘINội dung:

Bài 1. Kỹ thuật nhân giống hoa lan
I. Các hình thức nhân giống lan
II. Kỹ thuật nhân giống
1. Nhân giống bằng phương pháp giâm cành
2. Nhân giống bằng phương pháp tách nhánh
3. Nhân giống bằng củ giả
4. Nhân giống bằng phương pháp gieo hạt từ trái xanh
5. Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô
III. Kỹ thuật nhân giống một số loại lan
1. Nhân giống lan cắt cành Mokara
2. Nhân giống lan vũ nữ
3. Nhân giống nhóm lan Cattleya
4. Nhân giống lan hồ điệp
5. Nhân giống lan Hoàng Thảo
6. Nhân giống địa lan
7. Nhân giống lan hài (Paphiopedilum)

Bài 2. Kỹ thuật xử lý cây giống
1. Chuẩn bị dụng cụ nguyên vật liệu
2. Xác định liều lượng, nồng độ hóa chất xử lý
3. Xử lý thuốc cho cây giống

Bài 3. Một số giống hoa lan
1.1. Cách đọc tên giống lan
1.2. Đặc điểm của các giống lan
1.2.1. Lan Hồ Điệp (Phaleenopsis)
1.2.2. Giống lan Cattleya
1.2.3. Giống lan Hoàng Thảo Dendrobium
1.2.4. Giống lan vũ nữ Oncidium
1.2.5. Giống lan Vanda
1.2.6. Giống lan hài Paphiopedilum
1.2.7. Giống địa lan Cymbidium

Gửi phản hồi