Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị trồng khoai tây

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG KHOAI TÂY
Biên soạn: TS. NGUYỄN BÌNH NHỰ (Chủ biên)
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2013 Nội dung:
Bài 1. Lập kế hoạch sản xuất khoai tây
1. Xác định mục tiêu sản xuất
2. Xác định quy mô sản xuất
3. Dự kiến nguyên liệu, vật tư cần sử dụng
4. Dự kiến kế hoạch sử dụng lao động
5. Xác định tổng số vốn cần sử dụng
6. Dự tính hiệu quả kinh tế
 
Bài 2. Đặc tính sinh học của cây khoai tây
1. Vài nét giới thiệu về cây khoai tây
2. Đặc điểm các giai đoạn sinh trưởng của cây khoai tây
3. Giới thiệu một số giống khoai tây có triển vọng cao trong sản xuất
    Giống khoai tây Hồng Hà 2
    Giống khoai tây P3
    Giống khoai tây Solara
    Giống khoai tây KT3
    Giống khoai tây Diamant
    Giống khoai tây Atlantic
 
Bài 3. Khảo sát, chọn đất nhân giống và trồng khoai tây
1. Tìm hiểu một số khái niệm và chỉ tiêu đánh giá đất
2. Yêu cầu đối với đất nhân giống và trồng khoai tây
3. Khảo sát thực địa chọn đất trồng khoai tây
4. Đánh giá lựa chọn đất nhân giống và trồng khoai tây
 
Bài 4. Vệ sinh đồng ruộng và xử lý đất
1. Mục đích của việc thu gom tàn dư cây trồng vụ trước và dọn có dại
2. Thu gom, xử lý tàn dư cây trồng vụ trước
3. Dọn và tiêu diệt cỏ dại
4. Điều chỉnh độ chua của đất
5. Kiểm tra đánh giá đất sau xử lý
 
Bài 5. Làm đất, lên luống và bón lót
1. Yêu cầu của việc làm đất đối với đất trồng khoai tây
2. Xác định thời điểm làm đất
3. Quy trình làm đất trồng khoai tây
4. Bón lót

Gửi phản hồi