Giáo trình Chuẩn bị trồng lúa cạn

Giáo trình Chuẩn bị trồng lúa cạn

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG LÚA CẠN
Biên soạn: NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN (Chủ biên) – NGUYỄN THỊ SÂM – NGÔ THỊ HỒNG NGÁT – NGUYỄN VĂN KHANG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Bài mở đầu
1. Tìm hiểu nguồn gốc và phân loại lúa cạn
2. Giá trị cây lúa cạn
3. Tình hình sản xuất lúa cạn trên thế giới và Việt Nam

Bài 2. Đặc điểm cây lúa cạn
1. Đặc điểm thực vật học
2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa

Bài 3. Yêu cầu ngoại cảnh với cây lúa
1. Nước
2. Nhiệt độ
3. Ánh sáng
4. Các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và các yếu tố cấu thành NS

Bài 4. Xác định mùa vụ, giống lúa cạn
1. Căn cứ để lập kế hoạch trồng lúa cạn
2. Các vụ trồng lúa cạn
3. Giống điển hình

Bài 5. Chuẩn bị đất trồng lúa cạn
1. Yêu cầu đất trồng lúa cạn
2. Một số loại đất trồng lúa cạn phổ biến
3. Vệ sinh đồng ruộng
4. Cày, xới đất
5. Phân lô, rạch hàng

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi