Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị trồng ngô

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG NGÔ
Biên soạn: TRẦN VĂN DƯ – ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN – TRẦN THỊ THANH BÌNH – LÊ VĂN HẢI – NGUYỄN ĐỨC NGỌC – LÊ THỊ MAI THOA – NGUYỄN VĂN HƯNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2011Nội dung:

Bài 1. Phân tích hiệu quả sản xuất và lên phương án sản xuất ngô
1. Kiến thức cần thiết để thực hiện công việc
2. Quy trình và cách thức thực hiện công việc

Bài 2. Các loại giống ngô
Một số giống ngô phổ biến ở Việt Nam
Giống lai đơn LVN10
Giống lai đơn LVN4
Giống lai đơn LVN99
Giống ngô nếp VN2
Giống ngô lai VN8960
LVN 145
Giống ngô lai LVN 885
Giống ngô lai LVN 45(ĐP 5)
Giống ngô lai LVN14
Giống lai đơn LVN184
Giống lai đơn LVN37
Giống lai nếp VN6
Giống ngô LVN66
Giống ngô lai LVN9
Giống ngô LVN61
Giống ngô lai LVN98
Giống ngô nếp lai số 1
Giống ngô lai C919
Giống ngô lai NK4300

Bài 3. Làm đất trồng ngô
1. Làm đất trồng ngô
2. Chuẩn bị hạt giống, xử lý hạt giống
3. Chọn đất và kỹ thuật làm đất
4. Bón phân cho ngô

Gửi phản hồi