Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước gieo trồng – Nghề Trồng rau công nghệ cao

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG RAU CÔNG NGHỆ CAO
Biên soạn: PHẠM THANH HẢI (Chủ biên) – PHÙNG TRUNG HIẾU – KIỀU THỊ THUYÊN – NGUYỄN THỊ THAO
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2014Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Thiết lập nhà trồng rau ứng dụng công nghệ cao
Khái niệm về trồng rau công nghệ cao
Đặc trưng của sản xuất rau công nghệ cao
Ứng dụng công nghệ nhà và mái che trong sản xuất rau
Trang thiết bị trong nhà trồng rau có mái che
Các hệ thống kiểm soát trong nhà trồng rau có máy che
Các hệ thống trồng rau không dùng đất
Thủy canh tĩnh
Khí canh
Trồng rau trên giá thể
Nguyên lý tưới nhỏ giọt
Những lợi ích của tưới nhỏ giọt
Cách xác định lượng nước cần tưới cho cây trồng
Tưới nước và phân như thế nào để đạt hiệu quả nhất
Lắp ráp hệ thống trồng rau đơn giản
Quy cách nhà có mái che trồng rau ứng dụng công nghệ cao

Bài 2. Lập kế hoạch sản xuất và chuẩn bị nguyên liệu trước khi trồng
Lập kế hoạch sản xuất
Xác định kết quả đạt được
Xác định các hoạt động
Xác định trách nhiệm các bên tham gia
Lên biểu kế hoạch
Tổ chức thực hiện và đánh giá
Chuẩn bị nguyên vật liệu trồng rau ứng dụng công nghệ cao
Chuẩn bị nguyên vật liệu trồng rau thủy canh
Chuẩn bị nguyên vật liệu trồng rau dùng giá thể tưới bằng hệ thống nhỏ giọt

Gửi phản hồi