Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng Dưa Hấu, Dưa Bở

Trang 1 / 87Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG DƯA HẤU, DƯA BỞ
Biên soạn: KIỀU THỊ NGỌC (Chủ biên) – NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM – ĐINH THỊ ĐÀO – ĐOÀN THỊ CHĂM
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

 

Nội dung:

Bài 1. Lập kế hoạch trồng dưa
1. Xác định nhu cầu trồng và tiêu thụ dưa
2. Lập bảng kế hoạch

Bài 2. Vệ sinh đất trồng
1. Tác hại của cỏ dại và tàn dư thực vật
2. Chuẩn bị dụng cụ để vệ sinh đất trồng
3. Tiến hành vệ sinh đất trồng
4. Xử lý cỏ dại và tàn dư thực vật

Bài 3. Làm đất
1. Đất trồng dưa
2. Kỹ thuật làm đất trồng dưa
3. Cày đất
4. Xới (bừa) đất
5. Đắp, sửa bờ quang ruộng

Bài 4. Lên luống
1. Xác định kích thước luống
2. Chia luống
3. Đào rãnh lên luống
4. San mặt luống

Bài 5. Xử lý đất, bón phân lót
1. Xác định thời điểm trồng
2. Xử lý đất
3. Bón phân lót
4. Vệ sinh sau khi xử lý và bón phân lót
5. Những lưu ý khi xử lý và bón phân lót

Bài 6. Trải màng phủ nông nghiệp và đục lỗ trồng
1. Khái niệm về màng phủ nông nghiệp
2. Đặc điểm của màng phủ nông nghiệp
3. Lợi ích của việc sử dụng màng phủ nông nghiệp
4. Chuẩn bị trước khi trải màng phủ nông nghiệp
5. Trải màng phủ nông nghiệp
6. Đục lỗ trồng trên màng phủ

Gửi phản hồi