Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng Dứa

Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng Dứa

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: ĐOÀN THỊ CHĂM (Chủ biên) – KIỀU THỊ NGỌC – ĐINH THỊ ĐÀO – NGUYỄN HỒNG THẮM
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG DỨA
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Lập kế hoạch trồng dứa
1. Bản kế hoạch
2. Nội dung của bản kế hoạch
3. Căn cứ để lập kế hoạch trồng dứa
4. Các bước lập một bản kế hoạch
5. Lập bảng kế hoạch trong 1 năm của 1 ha dứa

Bài 2. Đặc điểm của cây dứa
1. Giá trị kinh tế, dinh dưỡng và tình hình sản xuất của cây dứa
2. Đặc điểm thực vật học của cây dứa
3. Sự sinh trưởng và phát triển của cây dứa
4. Yêu cầu ngoại cảnh của cây dứa

Bài 3. Chuẩn bị các điều kiện để trồng dứa
1. Chuẩn bị cây giống để trồng
2. Chuẩn bị phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
3. Chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị để trồng dứa
4. Chuẩn bị nhân công

Bài 4. Làm đất trồng dứa
1. Đất trồng mới
2. Làm đất trên vườn dứa trồng lại chu kỳ hai

Bài 5. Xử lý đất trước khi trồng
1. Xử lý đất bằng bón vôi
2. Xử lý đất bằng thuốc bảo vệ thực vật
3. Bón phân lót
4. Che phủ đất bằng màng phủ nông nghiệp

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi