Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng hồ tiêu

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG HỒ TIÊU
Biên soạn: NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Chủ biên) – NGUYỄN VĂN THÀNH – PHẠM THỊ BÍCH LIỄU
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘINội dung:

Bài 1. Giới thiệu cây tiêu
Bài 2. Chuẩn bị đất trồng và nguồn nước tưới
Bài 3. Chọn trụ
Bài 4. Thiết kế lô trồng tiêu

Gửi phản hồi