Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng mai vàng, mai chiếu thủy

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: NGUYỄN TIẾN HUYỀN (Chủ biên) – LÂM ANH NGHIÊM – NGUYỄN HỮU LUYẾN – TRẦN THỊ THU TÂM
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG MAI VÀNG, MAI CHIẾU THỦY
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘINội dung:

Bài 1. Khảo sát nhu cầu thị trường trồng, tiêu thụ mai vàng, mai chiếu thủy
1. Khái niệm thị trường, khảo sát nhu cầu thị trường trồng, tiêu thụ mai vàng, mai chiếu thủy
2. Mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát nhu cầu thị trường trồng, tiêu thụ mai vàng, mai chiếu thủy
3. Trình tự các bước khảo sát nhu cầu thị trường cây mai vàng, mai chiếu thủy

Bài 2. Lập kế hoạch trồng mai vàng, mai chiếu thủy
1. Lập kế hoạch
2. Cách viết một bản kế hoạch
3. Phân loại kế hoạch

Bài 3. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
1. Bảo hộ lao động
2. Dụng cụ, thiết bị để trồng mai vàng, mai chiếu thủy
3. Chuẩn bị vật tư
4. Chuẩn bị nhân công

Bài 4. Chuẩn bị đất, mô, hố trồng mai vàng, mai chiếu thủy
1. Yêu cầu sinh thái và một số đặc điểm về đất trồng
2. Khảo sát vườn
3. Thiết kế vườn
4. Chuẩn bị đất trồng

Bài 5. Chuẩn bị giá thể
1. Các loại vật liệu làm giá thể
2. Xác định tỷ lệ phối trộn
3. Phối trộn làm giá thể

Gửi phản hồi