Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước khi trồng – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt

Trang 1 / 72Biên soạn: KIỀU THỊ NGỌC – ĐOÀN THỊ CHĂM – ĐINH THỊ ĐÀO – NGUYỄN HỒNG THẮM
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG SẦU RIÊNG, MĂNG CỤT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt
1. Bảng kết hợp
2. Nội dung của bảng kế hoạch
3. Căn cứ để lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt
4. Các bước lập một bảng kế hoạch
5. Lập bảng kế hoạch trong 1 năm của 1 ha sầu riêng/măng cụt

Bài 2. Chuẩn bị đất trồng sầu riêng, măng cụt
1. Vệ sinh đất trồng
2. Xác định thành phần cơ giới đất
3. Làm đất
4. Xẻ mương và lên liếp
5. Đắp bờ bao, đặt cống bọng
6. Trồng cây chắn gió cho vườn trồng

Bài 3. Chuẩn bị mô, hố trồng sầu riêng, măng cụt
1. Xác định thời điểm trồng
2. Đắp mô, đào hố
3. Bón phân lót
4. Xử lý hố trước trồng

Bài 4. Chuẩn bị cơ sở vật liệu trồng sầu riêng, măng cụt
1. Chuẩn bị giống cây trồng để trồng
2. Chuẩn bị phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
3. Chuẩn bị nhân công

Bài đọc thêm: Xác định nhu cầu thị trường đối với cây sầu riêng, măng cụt
1. Khái niệm về thị trường
2. Xác định loại thông tin cần thu thập
3. Lập bảng câu hỏi
4. Thu thập thông tin về trồng và tiêu thụ sầu riêng, măng cụt
5. Phân tích thông tin trồng và tiêu thụ sầu riêng, măng cụt
6. Kết luận thông tin phân tích được

Gửi phản hồi