Giáo trình Chuẩn bị vườn ươm – Nghề sản xuất cây giống cao su, cà phê, hồ tiêu

Giáo trình Chuẩn bị vườn ươm – Nghề sản xuất cây giống cao su, cà phê, hồ tiêu

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Giáo trình sơ cấp NGHỀ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CAO SU, CÀ PHÊ, HỒ TIÊU
Biên soạn: NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Chủ biên) – PHẠM THỊ BÍCH LIỄU – LÊ THỊ NGA
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị đất làm vườn ươm
Bài 2. Làm giàn che
Bài 3. Làm luống và hệ thống tưới tiêu
Bài 4. Chuẩn bị bầu đất

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi