Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chuẩn bị vườn ươm – Nghề sản xuất cây giống cao su, cà phê, hồ tiêu

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CAO SU, CÀ PHÊ, HỒ TIÊU
Biên soạn: NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Chủ biên) – PHẠM THỊ BÍCH LIỄU – LÊ THỊ NGA
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘINội dung:

Bài 1. Chuẩn bị đất làm vườn ươm
Bài 2. Làm giàn che
Bài 3. Làm luống và hệ thống tưới tiêu
Bài 4. Chuẩn bị bầu đất

Gửi phản hồi