Giáo trình Hoàn thiện dáng thế cho cây cảnh

Giáo trình Hoàn thiện dáng thế cho cây cảnh

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: LÊ HOÀI NAM – NGUYỄN ĐỨC NGỌC
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TẠO DÁNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Kỹ thuật lão hóa cây cảnh
1.1. Dụng cụ lão hóa cây
1.2. Nguyên tắc lão hóa cây
1.3. Phương pháp lột vỏ
1.4. Phương pháp đục lỗ
1.5. Tạo sẹo trên cây

Bài 2. Kỹ thuật làm lộ rễ trong cây cảnh
2.1. Phương pháp xới gốc
2.2. Phương pháp nâng rễ
2.3. Tạo rễ mọc trên đá
2.4. Cây kí đá, sống trên đá
2.5. Bó gốc, bó đá
2.6. Cách tạo rễ từ các cành con (rễ buông đối với Sanh, Si, Đa)

Bài 3. Đưa cây vào chậu
3.1. Các loại chậu cảnh thường dùng
3.2. Mỗi quan hệ giữa cây, chậu và đôn
3.3. Vị trí trồng cây trong chậu
3.4. Đưa cây vào chậu, cố định cây
3.5. Trang trí mặt chậu

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi