Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Kỹ thuật trồng cây ăn quả – KS. Phạm Văn Duệ

Trang 1 / 209Tác giả: KS. Phạm Văn Duệ
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội
Nhà Xuất Bản Hà Nội – 2005

 

Nội dung:

Phần 1. Đại cương về cây ăn quả
Chương 1. Đại cương về cây ăn quả
1. Giá trị dinh dưỡng và kinh tế của cây ăn quả
2. Tình hình sản xuất cây ăn quả ở nước ta
3. Phân loại cây ăn quả ở Việt Nam
4. Đặc điểm thực vật học của cây ăn quả
5. Tổ chức quy hoạch, thiết kế, xây dựng vườn cây ăn quả

Chương 2. Ý nghĩa của các loại phân và kỹ thuật bón phân cho cây ăn quả
1. Vai trò của phân đạm đối với cây trồng và cách bón
2. Vai trò của phân lân đối với cây trồng và cách bón
3. Vai trò của phân Kali và cách bón
4. Các loại phân khác
5. Định luật Liebig (Định luật yếu tố tối thiểu)

Chương 3. Nhân giống cây ăn quả
1. Sơ đồ phương pháp nhân giống cây ăn quả
2. Tiêu chuẩn một giống cây ăn quả tốt
3. Nhân giống hữu tính
4. Nhân giống vô tính tự nhiên
5. Phương pháp chiết cành cây ăn quả
6. Chất kích thích và điều tiết sinh trưởng
7. Phương pháp giâm cành
8. Phương pháp ghép cây ăn quả
9. Sơ lược kỹ thuật nuôi cấy mô

Phần 2. Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả thường gặp
Chương 1. Cây cam, quýt
Chương 2. Cây vải, cây nhãn, cây xoài
Chương 3. Cây hồng ăn quả
Chương 4. Cây đu đủ
Chương 5. Cây chuối và cây dứa
Chương 6. Cây thanh long và cây hồng xiêm

Phần 3. Hướng dẫn thực hành
Bài 1. Thực hành ươm cây từ hạt
Bài 2. Thực hành chiết cành cây ăn quả
Bài 3. Thực hành giâm cành cây ăn quả
Bài 4. Thực hành ghép cây ăn quả
Bài 5. Thực hành trồng cam, quýt, bưởi, xoài, đu đủ
Bài 6. Thực hành chăm sóc, bón phân vườn cây ăn quả
Bài 7. Tham quan vườn quả – trang trại

Gửi phản hồi