Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh – KS. Phạm Văn Duệ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. Phạm Văn Duệ
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội
Nhà Xuất Bản Hà Nội – 2005Nội dung:

Phần một: Lỹ thuyết
Chương 1. Đại cương về hoa, cây cảnh
1. Khái niệm và phân loại về hoa, cây cảnh
2. Giá trị của hoa cây cảnh
3. Tình hình trồng hoa cây cảnh
4. Yêu cầu ngoại cảnh của hoa cây cảnh

Chương 2. Cây hoa họ hoa hồng
1. Vị trí trong phân loại thực vật
2. Kỹ thuật trồng cây hoa đào (Prunus persica hay Persica Vulgaris Mill)
3. Kỹ thuật trồng cây hoa hồng
4. Cây tầm xuân

Chương 3. Các cây hoa mai
1. Phân biệt các loại hoa mai
2. Giới thiệu các giống mai họ Lão mai

Chương 4. Cây hoa họ cúc
1. Vị trí trong phân loại thực vật và bảng kê tên các loài hoa cúc
2. Kỹ thuật trồng cây hoa cúc Chrysan theun sp.
3. Kỹ thuật trồng thược dược
4. Hoa đồng tiền
5. Kỹ thuật trồng hoa Zinna (Zinnia elegans Jacq – Cánh giấy)

Chương 5. Cây hoa thân củ, thân vảy trong liên bộ hành (Lilianae)
1. Vị trí phân loại chung
2. Kỹ thuật trồng cây hoa huệ (Polianthes Tuberosa Lindl)
3. Các cây hoa họ Thủy tiên Amaryllidaceae
4. Cây hoa họ Huệ tây
5. Cây lay ơn

Chương 6. Cây hoa lan
1. Vị trí phân loại chung
2. Đặc điểm thực vật học của cây hoa phong lan
3. Các loài lan ở Việt Nam
4. Yêu cầu ngoại cảnh
5. Kỹ thuật trồng phong lan
6. Kỹ thuật chăm sóc bón phân

Chương 7. Bảo quản hoa cắt
1. Cơ sở khoa học
2. Biện pháp cụ thể

Chương 8. Trúc đào và cây họ Trúc đào
1. Vị trí phân loại chung họ Trúc đào Apocyraceae
2. Cây trúc đào
3. Cây dừa cạn (Bông dừa – Hải đăng – Catharathus roreus Don)
4. Cây sứ Thái (Adenium obesum)
5. Cây hoa đại (Plumeria acutifolia Poir)

Chương 9. Cây cảnh họ xương rồng và họ thầu dầu
1. Cây cảnh họ xương rồng
2. Giới thiệu các cây xương rồng khác
3. Cây họ thầu dầu

Chương 10. Cây quất, cây phật thủ và cam quýt cảnh lưỡng dụng
1. Vị trí trong khung phân loại thực vật học
2. Kỹ thuật trồng quất cảnh Citrus Japonica Thumb
3. Chanh yên, phật thủ, bưởi
4. Các giống cam

Chương 11. Kỹ thuật tạo hình trong nghệ thuật hoa, cây cảnh
1. Các khái niệm
2. Cách tạo dáng cây
3. Cây thế

Chương 12. Cây sen, sen cạn, súng, thiết mộc lan
1. Cây sen
2. Cây súng
3. Sen cạn (Tropaeolum majus Lindl)
4. Thiết mộc lan

Chương 13. Cây xanh đô thị
1. Các loài lan thân gỗ
2. Cây sữa (Alstonia scholaris R.Br)
3. Cây cảnh bóng mát khác trong ngành hạt kín
4. Giới thiệu cây cảnh ngành thực vật hạt trần

Phần hai: Hướng dẫn thực hành
Bài 1. Ghép đào – thiến đào – tuốt lá đào
Bài 2. Nhận biết các loài hoa và cây cảnh có nhiều tên
Bài 3. Thực hành nhân giống hoa và trồng cây cảnh

Gửi phản hồi