Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Kỹ thuật trồng lúa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. ĐINH THẾ LỘC (Chủ biên) – KS. PHẠM VĂN DUỆ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘIGiáo trình dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI – 2006
 
Nội dung:
Phần một. LÝ THUYẾT
 
Chương 1. MỞ ĐẦU
I. Nguồn gốc lịch sử phát triển cây lúa và nghề trồng lúa
II. Giá trị kinh tế của cây lúa
III. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới
IV. Sản xuất lúa gạo ở Việt Nam
 
Chương 2. HÌNH THÁI THỰC VẬT VÀ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN
I. Hình thái thực vật học
II. Sinh trưởng, phát triển
 
Chương 3. ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH
I. Điều kiện khí hậu
II. Điều kiện đất đai
III. Các vùng trồng lúa và các vụ lúa ở miền Bắc Việt Nam
 
Chương 4. ĐẶC TÍNH SINH LÝ
I. Quang hợp và sự hình thành vật chất hữu cơ
II. Quang hợp và năng suất lúa
III. Dinh dưỡng khoáng và năng suất lúa
 
Chương 5. KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA XUÂN
I. Lịch sử hình thành vụ lúa xuân
II. Đặc điểm vụ lúa xuân ở miền Bắc Việt Nam (vùng Đồng bằng Trung du Bắc Bộ)
III. Các biện pháp kỹ thuật cơ bản trong thâm canh lúa xuân
 
Chương 6. KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA MÙA
I. Đặc điểm vụ lúa mùa ở miền Bắc Việt Nam
II. Các biện pháp kỹ thuật cơ bản trong thâm canh lúa mùa
 
Chương 7. KỸ THUẬT THÂM CANH CÁC GIỐNG LÚA MÙA CHẤT LƯỢNG CAO
I. Đặc điểm của các giống lúa mùa chất lượng cao
II. Một số giống chuyên mùa đã được gieo cấy
III. Kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa
 
Chương 8. KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA LAI
I. Sự ra đời và lịch sử phát triển lúa lai
II. Đặc điểm của lúa lai liên quan đến kỹ thuật canh tác
III. Kỹ thuật thâm canh lúa lai
 
Chương 9. KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH LÚA
I. Thực trạng khoa học, công nghệ sau thu hoạch lúa ở nước ta
II. Quy trình kỹ thuật khoa học công nghệ sau thu hoạch đối với lúa
 
Phần hai. THỰC HÀNH THỰC TẬP
Bài 1: Quan sát hình thái cấu tạo và giải phẩu cây lúa
Bài 2: Kỹ thuật xử lý ngâm ủ hạt giống
Bài 3: Bố trí thí nghiệm thực nghiệm đồng ruộng đối với cây lúa
Bài 4: Thực hành làm mạ và cấy lúa
Bài 5: Nhận biết một số loại sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ
Bài 6: Quan sát đồng ruộng, đánh giá năng suất

Gửi phản hồi