Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình kỹ thuật trồng rau – PGS.TS Tạ Thu Cúc

Trang 1 / 308


Biên soạn: PGS.TS. TẠ THU CÚC (Chủ biên) – ThS. NGUYỄN THỊ TRƯỜNG – KS. VƯƠNG THỊ TUYẾT
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI – 2005Nội dung:

Phần một. TẦM QUAN TRỌNG, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT RAU
I. Tầm quan trọng của cây rau đối với nền kinh tế và xã hội
II. Đặc điểm chung của ngành sản xuất rau
III. Phương hướng, nhiệm vụ của ngành sản xuất rau

Chương 1. ĐẶC TÍNH SINH VẬT HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA CÂY RAU
I. Phân loại rau
II. Đặc tính sinh vât học, sinh thái học của cây rau

Chương 2. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHỦ YẾU TRONG SẢN XUẤT RAU
I. Phương thức trồng rau
II. Đất trồng rau và kỹ thuật làm đất
III. Hạt giống rau và kỹ thuật gieo ươm
IV. Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau trồng

Chương 3. SẢN XUẤT RAU AN TOÀN
I. Tầm quan trọng của sản xuất rau an toàn
II. Nguyên nhân rau chưa an toàn
III. Tiêu chuẩn rau an toàn
IV. Điều kiện sản xuất rau an toàn

Phần hai. KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ CÂY RAU CHÍNH

Chương 1. RAU HỌ THẬP TỰ
I. Một vài nét về họ hoa thập tự (Brassicaceae)
II. Một số đặc điểm của chi Brassicaceae
III. Cây cải bắp
IV. Cây súp lơ
V. Cây su hào
VI. Cây cải bao (cải thảo, cải bẹ cuốn)

Chương 2. RAU HỌ CÀ
I. Cây cà chua
II. Cây khoai tây

Chương 3. RAU HỌ BẦU BÍ
I. Giới thiệu chung về họ bầu bí
II. Cây dựa chuột
III. Cây dưa hấu

Chương 4. RAU HỌ ĐẬU
I. Đậu rau
II. Cây đậu tương
III. Cây đậu xanh

Chương 5. RAU THUỘC HỌ HÀNH TỎI – CÂY HÀNH TÂY
I. Giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa kinh tế
II. Đặc điểm một số giống hành tây
III. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh
IV. Kỹ thuật trồng trọt

Chương 6. CÂY NẤM
I. Tầm quan trọng và ý nghĩa kinh tế cả cây nấm
II. Điều kiện để nuôi trồng nấm ăn
III. Kỹ thuật trồng một số loại nấm

THỰC HÀNH
Bài 1: Sản xuất rau bằng phương pháp thủy canh
Bài 2: Làm đất rau và kỹ thuật gieo ươm cây giống
Bài 3: Nhận biết cây giống rau ở thời kỳ 1-2 lá thật
Bài 4: Nhận biết hạt giống rau
Bài 5: Quan sát các biến chủng bắp cải và xác định độ chặt của cải bắp cuốn
Bài 6: Quan sát đặc trưng hình thái của cà chua trồng và nhận biết hạt cà, cà chua, ớt
Bài 7: Quan sát đặc trưng hình thái cây khoai tây
Bài 8: Quan sát đặc trưng hình thái một số loài trong họ bầu bí
Bài 9: Trồng và chăm sóc cây đậu tương, cây đậu xanh
Bài 10: Thực hiện quy trình sản xuất nấm ăn

Gửi phản hồi