Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình: Luật bảo vệ thực vật – PGS.TS. Trần Văn Hai

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. Trần Văn Hai – năm 2009
Bộ môn Bảo vệ thực vật – Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Trường Đại học Cần ThơNội dung:

Bài 1. Hình thức pháp luật
1. Khái niệm về hình thức pháp luật
2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay
3. Hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật

Bài 2. Qui phạm pháp luật và quan hệ pháp luật
1. Qui phạm pháp luật
2. Quan hệ pháp luật

Bài 3. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
1. Vi phạm pháp luật
2. Trách nhiệm pháp lý

Bài 4. Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Bài 5. Điều lệ bảo vệ thực vật

Bài 6. Đấu tranh phòng chống sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, lưu thông, cung ứng, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vi phạm pháp luật
1. Khái niệm về hàng giả, hàng kém chất lượng
2. Thuốc bảo vệ thực vật giả
3. Thuốc bảo vệ thực vật cấm
4. Thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục
5. Thuốc bảo vệ thực vật không đủ chất lượng
6. Các văn bản vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả
7. Xử lý việc sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vi phạm bằng biện pháp hành chính

Bài 7. Bài đọc thêm

Gửi phản hồi