Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị nguyên vật liệu – Nghề Trồng hoa lan

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PHẠM THANH HẢI (Chủ biên) – ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN – LÊ TRUNG HƯNG – ĐẮC THỊ ẤT – TRẦN NGỌC TRƯỜNG
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG HOA LAN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI



Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu cơ bản về hoa lan
1. Giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa kinh tế của hoa lan
2. Tình hình sản xuất hoa lan trên thế giới và Việt Nam
3. Nguồn gốc và phân bố của các giống hoa lan
4. Đặc điểm thực vật học
5. Yêu cầu điều kiện sinh thái
Sự ngủ nghỉ của lan
6. Các tiêu chuẩn đánh giá một loài lan

Bài 2. Giới thiệu về nhà kính, nhà che
1. Sơ lược về yêu cầu thiết kế nhà kính, nhà che
2. Tác dụng của nhà kính, nhà lưới
3. Một số mẫu nhà kính, nhà lưới
4. Một số công ty chuyên thi công xây dựng nhà kính, nhà lưới

Bài 3. Kỹ thuật làm giàn treo, móc treo, sạp kệ
1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu
2. Làm móc treo

Bài 4. Kỹ thuật lắp đặt hệ thống tưới, tiêu nước
1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu
2. Hệ thống tưới, tiêu nước
3. Hệ thống tưới phân, phun thuốc
4. Hệ thống giao thông
5. Hệ thống chiếu sáng cho vườn lan

Bài 5. Kỹ thuật chọn chậu và giá thể trồng lan
1. Chọn các loại chậu trồng lan
2. Giá thể trồng lan

Gửi phản hồi