Giáo trình mô đun: Bảo vệ thực vật trên cây tiêu – Nghề trồng hồ tiêu

 

Trang 1 / 77Tài liệu tham khảo:

 

Giáo trình sơ cấp nghề, Nghề trồng Hồ Tiêu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2011
Nhóm biên soạn: Nguyễn Văn Thành (chủ biên), Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Thị Bích Liễu

Nội dung:

Bài 1. Thuốc phòng trừ sâu bệnh hại tiêu
Bài 2. Pha trộn và xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh hại
Bài 3. Pha chế và sử dụng thuốc Bốc đô
Bài 4. Phòng trừ sâu hại Tiêu phổ biến
Bài 5. Phòng trừ bệnh hại Tiêu phổ biến
Bài 6. Phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây Tiêu

Gửi phản hồi