Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chăm sóc khoai lang – Nghề Trồng khoai lang, sắn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng khoai lang, sắn
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Phạm Thị Hậu, TS. Nguyễn Bình Nhự, ThS. Hoàng Thị ChấpTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Bón phân thúc và điều tiết nước cho khoai lang
1. Bón phân thúc cho khoai lang
2. Điều tiết nước cho khoai lang

Bài 2. Bấm ngọn, vun xới, làm cỏ, nhấc dây, cắt tỉa nhánh khoai lang
1. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây khoai lang
3. Bấm ngọn khoai lang
4. Làm cỏ cho khoai lang
5. Vun xới cho khoai lang
6. Nhấc dây, tỉa nhánh khoai lang
7. Kỹ thuật trồng chăm sóc khoai lang rau

Bài 3. Phòng trừ sâu bệnh hại khoai lang
1. Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại khoai lang
2. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
3. Sâu bệnh hại chính hại khoai lang và biện pháp phòng trừ
3.1. Sâu hại
– Bọ hà
– Sâu đục thân (đục dây)
– Sâu keo
– Sâu khoang
– Sâu cuốn lá
– Sâu sa
– Sâu ba ba
– Giới thiệu một số sâu hại là môi giới truyền bệnh cho khoai lang
3.2. Bệnh hại khoai lang
– Bệnh do nấm
– Bệnh do vi khẩn
– Bệnh do virus
– Bệnh do tuyến trùng
4. Điều tra sâu bệnh hại khoai lang
5. Thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại khoai lang

Gửi phản hồi