Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chăm sóc Lúa – Nghề trồng lúa năng suất cao

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: Nghề trồng lúa năng suất cao
Bộ Nông nghiệp và PTNTTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Dặm lúa
1. Tìm hiểu dặm lúa là gì?
– Khái niệm
– Xác định thời điểm và điều kiện cấy dặm lúa vào ruộng
2. Giao mạ dự phòng để cấy dặm
– Chuẩn bị gieo mạ dự phòng để cấy dặm
– Xác định lượng mạ gieo dự phòng để cấy dặm
– Xác định ngày gieo mạ dự phòng
3. Xác định diện tích ruộng cần cấy dặm
4. Chuẩn bị nhân công để cấy dặm
5. Chuẩn bị mạ để cấy dặm
– Lấy mạ để dặm ngay trong ruộng sản xuất
– Lấy mạ để cấy dặm từ bên ngoài ruộng sản xuất
5. Tiến hành cấy dặm
6. Bón phân sau cấy dặm

Bài 2. Quản lý nước cho cây lúa
1. Xác định nhu cầu nước của cây lúa
– Xác định nhu cầu nước của cây lúa từ gieo đến 10 ngày
– Xác định nhu cầu nước của cây lúa ở thời kỳ đẻ nhánh
– Xác định nhu cầu nước của cây lúa ở giai đoạn trỗ
– Xác định nhu cầu nước của cây lúa ở giai đoạn lúa chín
2. Chuẩn bị tưới (tiêu) nước cho lúa
– Chuẩn bị phương tiện tưới (tiêu) nước cho lúa
– Chuẩn bị mương tưới tiêu nước
– Chuẩn bị đặt sẵn máy bơm nước
– Sử dung phương tiện tưới nước cho lúa
3. Điều chỉnh nước cho lúa
– Điều chỉnh nước cho lúa sạ
– Điều chỉnh nước cho mạ
– Điều chỉnh nước cho cấy lúa

Bài 3. Phòng trừ cỏ dại hại lúa
1. Khái niệm về cỏ dại
2. Tác hại của cỏ dại đối với cây lúa
3. Nhận biết cỏ dại ở ruộng lúa
– Nhóm cỏ dại một lá mầm
– Nhóm cỏ dại cói, lác
– Nhóm cỏ dại hai lá mầm
4. Điều chỉnh cỏ dại ở ruộng lúa
– Điều chỉnh nước ở ruộng lúa để khống chế cỏ dại
– Làm cỏ bằng tay
– Điều chỉnh cỏ dại bằng thuốc bảo vệ thực vật

Bài 4. Bón phân cho lúa
1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa
2. Bón phân cho cây lúa
3. Bón phân theo bảng so màu lá lúa
4. Bón phân theo nguyên tắc 5 đúng
– Bón đúng loại phân
– Bón đúng nhu cầu sinh lý của cây lúa
– Bón đúng nhu cầu sinh thái
– Bón đúng thời tiết
– Bón phân đúng phương pháp

Bài 5. Phòng trừ côn trùng hại lúa
1. Tìm hiểu về côn trùng hại lúa
– Xác định côn trùng là gì
– Xác định đặc điểm chung của côn trùng
– Xác định các nhóm côn trùng trong nông nghiêọ
2. Phòng trừ rầy nâu hại lúa
3. Phòng trừ sâu đục thân hai chấm hại lúa
4. Phòng trừ sâu đục bẹ hại lúa
5. Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa
6. Phòng trừ bọ trĩ (bù lạch) hại lúa
7. Phòng trừ bọ xít hại lúa

Bài 6. Phòng trừ bệnh hại lúa
1. Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa
2. Phòng trừ bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá
3. Phòng trừ bệnh cháy bìa lá lúa (bạc lá lúa
4. Phòng trừ benehj vàng lụi lúa

Bài 7. Phòng trừ động vật hại lúa
1. Phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa
2. Phòng trừ chuột hại lúa
3. Phòng trừ chim, cua, cá hại lúa

Bài 8. Áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong canh tác lúa
1. Áp dụng kỹ thuật 3 giảm, 3 tăng để canh tác lúa
2. Áp dụng kỹ thuật một phải, năm giảm dể canh tác lúa
3. Áp dụng kỹ thuật “Phòng trừ tổng hợp” trong canh tác lúa

Gửi phản hồi