Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chăm sóc mía – Nghề trồng mía đường

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng mía đường
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Lê Thái Dương (Chủ biên), Kiều Thị Ngọc, Đoàn Thị Chăm, Nguyễn Hồng Thắm, Đinh Thị ĐàoTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Xới xáo kết hợp làm cỏ
1. Xới xáo cho ruộng mía
2. Xác định phương pháp xới xáo
3. Xới xáo kết hợp làm cỏ dại trong ruộng mía

Bài 2. Bón phân và vun gốc cho mía
1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây mía
2. Bón phân cho mía
3. Vun gốc cho mía

Bài 3. Tưới nước và tiêu nước cho mía
1. Xác định nhu cầu nước trong từng giai đoạn của cây mía
2. Tưới, tiêu nước cho mía
3. Giữ ẩm cho mía

Bài 4. Phòng chống đổ ngã cho mía
1. Xác định các yếu tố làm cho mía đổ ngã
2. Xác định cá biện pháp phòng và chốn đổ ngã cho mía

Bài 5. Phòng chống trỗ cờ cho mía
1. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của cây mía
2. Xác định các biện pháp hạn chế ra hoa

Bài 6. Xử lý làm tăng chữ đường
1. Xác định thời kỳ tích lũy đường của cây mía
2. Xử lý tăng chữ đường

Gửi phản hồi