Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chăm sóc – Nghề Trồng đậu tương, lạc

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghè trồng đậu tương, lạc
Bộ Nông Nghiệp và PTNTTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Dặm, tỉa đậu tương, lạc sau khi gieo
1. Tìm hiểu một số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến mật độ cây con trên rộng đậu, lạc sau gieo
2. Xác định mật độ và lượng hạt giống cần dặm
3. Kỹ thuật dặm, tỉa

Bài 2. Tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh, dinh dưỡng của cây đậu tương, cây lạc
1. Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh, dinh dưỡng củ cây đậu tương, cây lạc
2. Nhu cầu dinh dưỡng của đậu tương, lạc

Bài 3. Bón thúc phân cho đậu tương, lạc
1. Tác dụng của bón thúc phân cho đậu tương, lạc
2. Quy trình bón thúc phân cho đậu tương, lạc

Bài 4. Xới xáo, làm cỏ, vun gốc cho đậu tương
1. Đặc điểm phát triển của bộ rễ đậu tương, lạc và tác dụng của xới xáo, làm cỏ, vun gốc
2. Xác định quy trình thực hiện

Bài 5. Tưới, tiêu nước cho đậu tương, lạc
1. Tìm hiểu nhu cầu nước của cây đậu tương, lạc
2. Xác định độ ẩm trên ruộng đậu tương, lạc
3. Lựa chọn phương pháp tưới, kỹ thuật tưới
4. Các bước tiến hành và cách thực hiện công việc

Gửi phản hồi