Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chăm sóc sắn – Nghề Trồng khoai lang, sắn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng khoai lang, sắn
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Phạm Thị Hậu, TS. Nguyễn Bình Nhự, ThS. Hoàng Thị ChấpTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Bón phân thúc và điều tiết nước cho sắn
1. Bón phân thúc cho sắn
2. Điều tiết nước cho sắn

Bài 2. Vun xới, làm cỏ cho sắn
1. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây sắn
2. Mối quan hệ giữa phát triển thân lá và sự phát triển của củ của cây sắn
3. Vun xới cho cây sắn
4. Làm cỏ cho sắn

Bài 3. Phòng trừ sâu bệnh hại sắn
1. Giới thiệu một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại sắn
2. Phòng trừ sâu hại trên cây sắn
– Nhện hại sắn
– Bọ trĩ hại sắn
– Dòi đục củ sắn
– Sâu xám hại sắn’
– Sâu đục thân sắn
– Rệp sáp bột hồng hại sắn
3. Phòng trừ bệnh hại trên cây sắnn
– Bệnh do nấm
– Bệnh do vi khuẩn
– Bệnh do virus
– Bệnh do dịch khuẩn bào
4. Điều tra sâu bệnh hại sắn
5. Thực hiện phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại sắn

Gửi phản hồi