Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chăm sóc sầu riêng – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt

Trang 1 / 83Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng sầu riêng, măng cụt
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Đinh Thị Đào, Kiều Thị Ngọc, Đoàn Thị Chăm, Nguyễn Hồng Thắm

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Tưới và tiêu nước cho sầu riêng
1. Xác định nhu cầu nước của cây
2. Tưới nước cho sầu riêng
3. Tiêu nước cho cây

Bài 2. Bón phân cho sầu riêng
1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây sầu riêng
2. Xác định loại phân bón
3. Chuẩn bị trước khi bón
4. Bón phân cho sầu riêng
5. Bón phân cho sầu riêng theo nguyên tắc 5 đúng

Bài 3. Tỉa cành, tạo tán cho sầu riêng
1. Định hình tán cây
2. Tỉa cành
3. Tạo tán cho sầu riêng

Bài 4. Xử lý ra hoa, tỉa hoa, tỉa quả cho sầu riêng
1. Xử lý ra hoa
2. Tỉa hoa
3. Tỉa quả
4. Khắc phục cơm quả sầu riêng bị sượng

Bài 5. Thụ phấn bổ sung
1. Chuẩn bị dụng cụ để lấy phấn hoa sầu riêng
2. Xác định thời điểm lấy phấn hoa
3. Lấy phấn
4. Bảo quản phấn
5. Tiến hành thụ phấn bổ sung

Gửi phản hồi