Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị cây giống để trồng – Nghề Trồng cây có múi

Trang 1 / 101Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng cây có múi
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), KS. Trần Thị Xuyến, ThS. Ngô Hoàng Duyệt

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu một số giống cây có múi phổ biến ở Việt Nam
1. Đặc điểm của các giống bưởi
– Bưởi Năm Roi
– Bưởi da xanh
– Bưởi Lông Cổ cò
– Bưởi đường lá cam
– Các giống bưởi khác
2. Đặc điểm của các giống ca,
– Cam mật không hạt
– Cam soàn
– Cam mật
– Cam mật Ôn Châu
– Các giống cam phổ biến ở miền Bắc
3. Đặc điểm của các giống chănh, tắc
4. Đặc điểm của các giống quýt
– Quýt tiều
– Quýt đường
– Các giống quýt khác

Bài 2. Yêu cầu về kỹ thuật sản xuấtvà tiêu chuẩn cây giống cây có múi
1. Yêu cầu về kỹ thuật sản xuất
2. Tiêu chuẩn cây giống cây có múi

Bài 3. Nhân giống bằng phương pháp gieo hạt
1. Chuẩn bị vật liệu và đất để gieo hạt
2. Gieo hạt
3. Chăm sóc cây con trước và sau khi nẩy mầm
4. Ra ngôi cây con
5. Chăm sóc cây con ngoài vườn ươm
6. Ưu, khuyết điểm của phương pháp gieo hạt

Bài 4. Nhân giống bằng phương pháp giâm cành
1. Khái niệm giâm cành
2. Ưu, khuyết điểm của phương pháp giâm cành
3. Chuẩn bị vật liệu, phương tiện và giá thể để giâm cành
4. Thực hiện các bước giâm cành
5. Chăm sóc sau khi giâm

Bài 5. Nhân giống bằng phương pháp chiết cành
1. Khái niệm chiết cành
2. Ưu khuyết điểm của phương pháp chiết cành
3. Chuẩn bị vật liệu, phương tiện
4. Chiết cành
5. Chăm sóc cành chiết
6. Cắt cành chiết
7. Giâm cành chiết
8. Chăm sóc cành chiết sau khi giâm

Bài 6. Nhân giống bằng phương pháp ghép
1. Khái niệm cây ghép
2. Ưu, khuyết điểm của phương pháp ghép
3. Thời vụ ghép
4. Chuẩn bị phương tiện và vật liệu
5. Các phương pháp ghép
6. Chăm sóc cây sau ghép

Gửi phản hồi