Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị cây nguyên liệu – Nghề Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề chăm sóc và tạo dáng cây cảnh
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Lê Hoài Nam – Nguyễn Đức NgọcTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Đặc điểm một số loại cây cảnh
1.1. Cây Cần Thăng
1.2. Cây Du
1.3. Duối nhám
1.4. Đa lá trơn
1.5. Đa lông
1.7. Găng
1.8. Hoa giấy
1.9. Khế
1.10. Kim quýt
1.11. Lộc vừng
1.12. Mai chiếu thủy
1.13. Me
1.14. Ngâu
1.15. Ô rô xanh
1.16. Sanh
1.17. Si – Gừa
1.18. Sun
1.19. Sứ Thái
1.20. Tùng la hán
1.21. Tùng xà – Bách xà
1.22. Tùng tháp – Tùng cối
1.23. Tường vi – Tử Vi tàu
1.24. Xương cá – Đẻn

Bài 2. Kỹ thuật nhân giống cây cảnh từ hạt
2.1. Đặc điểm của cây cảnh gieo trồng bằng hạt
2.2. Thu thập và bảo quản hạt giống
2.3. Gieo hạt
2.4. Ra ngôi

Bài 3. Kỹ thuật nhân giống bằng hình thức chiết, ghép và giâm cành
3.1. Tạo cây nguyên liệu bằng cách chiết cành
3.2. Tạo cây nguyên liệu bằng hình thức ghép
3.3. Tạo cây nguyên liệu bằng hình thức giâm cành

Bài 4. Thu thập cây nguyên liệu từ bên ngoài
4.1. Nguồn thu thập cây
4.2. Lựa chọn cây
4.3. Trồng và chăm sóc cây sau thu thập

Gửi phản hồi