Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị đất trồng cây có múi – Nghề Trồng cây có múi

Trang 1 / 93Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng cây có múi
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Hà Chí Trực, ThS. Ngô Hoàng Duyệt, ThS. Nguyễn Thanh Bình, KS. Trần Thị Xuyến

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Nhu cầu sinh thái và một số đặc điểm về đất trồng
1. Nhu cầu sinh thái
2. Một số đặc điểm về đất trồng
3. Xác định đất trồng cây có múi

Bài 2. Bón phân cho cây có múi
1. Yêu cầu dinh dưỡng cây có múi
2. Cách tính lượng phân bón cho cây có mí
3. Nguyên tắc bón phân
4. Các phương pháp bón phân cho cây có múi
5. Giới thiệu một số loại phân bón phổ biến cho cây có múi

Bài 3. Thiết kế vườn trồng
1. Khảo sát vườn
2. Thiết kế vươn trồng

Bài 4. Chuẩn bị đất trồng
1. Yêu cầu về đất trồng cây có múi
2. Xử lý cỏ dại và xử lý đất
3. Làm đất

Gửi phản hồi