Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị đất trồng Thanh Long – Nghề Trồng thanh long

Trang 1 / 72Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng thanh long
Bộ Nông Nghiệp và PTNT

Tham gia biên soạn: Hà Chí Trực (Chủ biên) – Trần Chí Thành – Trần Thị Xuyến – Nguyễn Thanh Bình – Nguyễn Văn Thinh – Đoàn Thị Chăm

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Chọn và chuẩn bị đất trồng
1. Yêu cầu đất trồng thanh long
2. Chuẩn bị đất trồng

Bài 2. Thiết kế mương, liếp, mô trồng
1. Thiết kế hệ thống mương, liếp vùng đất cao và bằng
2. Thiết kế hệ thống mương, liếp vùng đất thấp
3. Thiết kế mô trồng

Bài 3. Các phương pháp tưới và trụ trồng
1. Nhu cầu nước cho cây thanh long
2. Các phương pháp tưới cho cây thanh long
3. Chuẩn bị trụ trồng

Gửi phản hồi