Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị đất và trồng khoai lang – Nghề Trồng khoai lang, sắn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng khoai lang, sắn
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: TS. Nguyễn Bình Nhự (chủ biên)Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Khảo sát đánh giá lựa chọn đất trồng khoai lang
1. Tìm hiểu một số chỉ tiêu đánh giá đặc điểm, tính chất đất
2. Tìm hiểu một số quá trình chi phối độ màu mỡ của đất
3. Lựa chọn đất trồng khoai lang

Bài 2. Chuẩn bị đất trồng khoai lang
1. Yêu cầu về đất cho việc trồng khoai lang
2. Vệ sinh đồng ruộng, xử lý tàn dư
3. Làm đất
4. Bón lót

Bài 3. Trồng khoai lang
1. Đặc điểm của các loại vật liệu sử dụng làm hom trồng đối với cây khoai lang
2. Tiêu chuẩn hom khoai lang sử dụng trồng
3. Xử lý hom trước khi trồng
4. Trồng khoai lang

Gửi phản hồi