Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị đất và trồng sắn – Nghề Trồng khoai lang, sắn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng khoai lang, sắn
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: TS. Nguyễn Nhự Bình (chủ biên)Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Khảo sát đánh giá lựa chọn đất trồng sắn
1. Tìm hiểu một số chỉ tiêu đánh giá đặc điểm, tính chất đất
2. Tìm hiểu một số quá trình chi phối độ màu mỡ của đất
3. Lựa chọn đất trồng sắn

Bài 2. Chuẩn bị đất trồng sắn
1. Yêu cầu về đất cho việc trồng sắn
2. Vệ sinh đồng ruộng, xử lý tàn dư cây trước khi làm đất
3. Làm đất
4. Bón lót

Bài 3. Trồng sắn
1.Đặc điểm của hom sắn
2. Tiêu chuẩn hom sắn sử dụng trồng
3. Xử lý hom trước khi trồng
4. Trồng sắn

Gửi phản hồi