Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn – Nghề Trồng rau an toàn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng rau an toàn
Bộ Nông Nghiệp và PTTNT, Hà Nội – 2011
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Đào Hương Lan, Cù Xuân Phương, Phùng Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Thị ThủyTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Tìm hiểu nhu cầu về thị trường sản xuất rau
1. Thu thập thông tin thị trường
2. Xử lý và phân tích thông tin

Bài 2. Khảo sát đất và vị trí sản xuất
1. Tìm hiểu vùng đất
2. Quy hoạch địa điểm
3. Chọn địa điểm xây dựng vườn
4. Một số vườn trồng rau an toàn

Bài 3. Chuẩn bị hồ sơ thủ tục đăng ký theo tiêu chuẩn Viet GAP
1. Chuẩn bị hồ sơ
2. Viết đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau
3. Bản kê khai điều kiện sản xuất

Gửi phản hồi