Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị giống hoa lan – Nghề Trồng hoa lan

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng hoa lan
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Phạm Thanh Hải (chủ biên), Đào Thị Hương Lan, Lê Trung Hưng, Đắc Thị Ất, Trần Ngọc TrườngTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Kỹ thuật nhân giống hoa lan
1. Các hình thức nhân giống hoa lan
2. Kỹ thuật nhân giống
– Nhân giống bằng phương pháp giâm cành
– Nhân giống bằng phương pháp tách nhánh
– Nhân giống bằng củ già
– Nhân giống bằng phương pháp gieo hạt từ trái xanh
– Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô
3. Kỹ thuật nhân giống một số loài lan
– Nhân giống lan cắt cành Mokara
– Nhân giống hoa vũ nữ
– Nhân giống nhóm lam Cattleya
– Nhân giống lan Hồ Điệp
– Nhân giống lan Hoàng Thảo
– Nhân giống địa lan
– Nhân giống lan hài (Paphiopededilum)

Bài 2. Kỹ thuật xử lý cây giống
1. Chuẩn bị dụng cụ nguyên vật liệu
2. Xác định liều lượng, nồng độ chất xử lý
3. Xử lý thuốc cho cây giống

Bài 3. Một số giống hoa lan
1. Cách đọc tên giống lan
1. Đặc điểm của các giống lan
– Lan hồ điệp (Phalaenopsis)
– Giống lan Cattleya
– Giống lan Hoàng Thảo Dendrobium
– Giống lan vũ nữ Oncidium
– Giống lan Vanda
– Giống lan hài Paphiopedium
– Giống địa lan Cymbidium