Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị giống và trồng trụ thanh long – Nghề trồng thanh long

Trang 1 / 58Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng thanh long
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên sọan: Trần Chí Thành (chủ biên), Hà Chí Trực, Trần Thị Xuyến, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Thinh, Đoàn Thị Chăm

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Đặc điểm sinh học của cây thanh long
1. Đặc điểm hình thái của thanh long
2. Đặc điểm sinh thái

Bài 2. Nhân giống thanh long
1. Đặc tính giống
2. Chuẩn bị nhân giống
3. Nhân giống
– Nhân giống bằng cành trong bầu ươm đất cát giồng
– Nhân giống bằng cành trên luống ươm
4. Chăm sóc vườn nhân giống

Bài 3. Trụ trồng thanh long
1. Xác định mật độ trồng
2. Cách tiến hành

Gửi phản hồi