Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị sản xuất Chuối – Nghề Trồng chuối

Trang 1 / 91Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng chuối
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI
Biên soạn: NGUYỄN VIẾT THÔNG (Chủ biên) – ĐẶNG THỊ HỒNG – TRỊNH THỊ VÂN

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu chung về cây chuối
1. Giới thiệu chung về cây chuối trên thế giới
2. Giới thiệu chung về cây chuối ở Việt Nam
3. Giá trị của cây chuối

Bài 2. Xây dựng kế hoạch trồng chuối
1. Dự tính chi phí công lao động
2. Dự tính chi phí giống
3. Dự tính chi phí phân bón
4. Dự tính chi phí thuốc bảo vệ thực vật
5. Dự tính chi phí máy móc, dụng cụ và các loại vật tư khác
6. Dự tính hiệu quả kinh tế

Bài 3. Thiết kế vườn trồng chuối
1. Lựa chọn đất trồng chuối
2. Dọn đất trồng chuối
3. Thiết kế vườn trồng chuối

Gửi phản hồi