Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn – Nghề Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2014
Tham gia biện soạn: Lê Phương Hà (chủ biên), Nguyễn Văn Chiến, Phan Quốc HoànTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Tình hình sản xuất và đặc điểm chung của các giống hoa
1. Giá trị kinh tế các loại hoa
2. Tình hình sản xuất các loại hoa
3. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng sản xuất hoa ở Việt Nam
4. Đặc điểm các giống hoa
5. Xác định tiêu chuẩn giống hoa

Bài 2. Dự tính chi phí sản xuất
1. Thu thập thông tin
2. Tìm hiểu nhu cầu của thị trường
3. Tìm hiểu về chính sách của nhà nước phát triển nghề trồng hoa
4. Chuản bị các điều kiện để sản xuất
5. Lựa chọn nhà cung cấp giống
6. Làm hợp đồng
7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hoa

Bài 3. Chuẩn bị đất, giá thể và chậu trồng hoa
1. Chuẩn bị đất
2. Chuẩn bị giá thể và chậu trồng
3. Trộn giá thể trồng hoa
4. Xử lý giá thể
5. Chuẩn bị chậu trồng

Bài 4. Làm nhà che và lắp đặt hệ thống tưới
1. Giới thiệu các loại nhà che
2. Làm nhà che đơn giản
3. Lắp đặt hệ thống tưới

Gửi phản hồi