Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trồng và trồng mới – Nghề Trồng cây bơ

Trang 1 / 85Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng cây bơ
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Phạm Thị Bích Liễu (chủ biên), Lê Thị Nga, Nguyễn Quốc Khánh

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Chọn đất và làm đất
1. Khảo sát đất
2. Lựa chọn đất trồng bơ
3. Làm đất

Bài 2. Thiết kế vườn trồng và đào hố
1. Thiết kế vườn trồng bơ
2. Đào hố

Bài 3. Chuẩn bị phân bón lót và bón lót
1. Chọn loại phân
2. Tính lượng phân bón
3. Ủ phân
4. Bón lót
5. Xử lý hố trồng

Bài 4. Trồng mới
1. Chuẩn bị trồng mới cây bơ
2. Trồng
3. Chăm sóc cây bơ sau trồng

Bài 5. Trồng xen
1. Tác dụng của trồng xen
2. Xác định loại cây trồng xen
3. Xác định thời điểm trồng xen
4. Trồng xen
5. Chăm sóc và thu hoạch cây trồng xen

Gửi phản hồi