Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước gieo trồng – Nghề Trồng đậu tương, lạc

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TS. NGHIÊM XUÂN HỘI (Chủ biên) – THs. NGUYỄN THỊ MỸ YẾN – TS. NGUYỄN TUẤN ĐIỆP – THs. LÊ DUY THÀNH
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG ĐẬU TƯƠNG, LẠC
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘITài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị giống đậu tương và lạc trước khi gieo trồng
1. Chuẩn bị giống đậu tương trước khi gieo trồng
2. Chuẩn bị giống lạc trước khi gieo trồng
3. Lượng giống cần để gieo
4. Kiểm tra tỷ lệ nảy mầm của hạt
5. Xử lý hạt giống trước khi gieo trồng

Bài 2. Chuẩn bị đất trồng đậu tương và lạc
1. Chọn đất trồng đậu tương và lạc
2. Vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo trồng
3. Xử lý đất trồng đậu tương và lạc
4. Kỹ thuật làm đất trồng đậu tương và lạc

Bài 3. Kỹ thuật làm đất trồng đậu tương và lạc

Gửi phản hồi