Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước khi trồng – Nghề trồng Xoài, Ổi, Chôm Chôm

Trang 1 / 86Biên soạn: NGUYỄN TIẾN HUYỀN (Chủ biên) – NGUYỄN THỊ QUYÊN – NGUYỄN VĂN DŨNG – TRẦN PHẠM THANH GIANG – NGUYỄN HỮU LUYẾN
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG XOÀI, ỔI, CHÔM CHÔM
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Tìm hiểu thị trường
1. Tầm quan trọng của tìm hiểu thị trường
2. Xác định loại thông tin cần cập nhật
3. Thu thập thông tin về trồng và tiêu thụ xoài
4. Phân tích thông tin và xác định nhu cầu trồng xoài, ổi, chôm chôm của thị trường
5. Kết luận thông tin trồng và tiêu thụ xoài, ổi, chôm chôm
6. Chuẩn bị nguồn lực

Bài 2. Chuẩn bị đất trồng
1. Xác định thời vụ trồng
2. Dọn cỏ dại và xử lý tàn dư thực vật
3. Xác định thành phần cơ giới đất
4. Chuẩn bị máy và công cụ làm đất
5. Cày, xới, san ủi
6. Thiết kế lô (liếp) trồng
7. Đắp mô, đào hố
8. Bón phân lót và xử lý hố trước khi trồng
9. Đắp đê bao và trồng cây chắn gió

Bài 3. Chuẩn bị cây giống
1. Chuẩn bị vườn ươm
2. Tìm hiểu các phương pháp nhân giống
3. Làm hàng rào và giàn che cây non
4. Nhân cây giống bằng hạt
5. Nhân cây giống bằng phương pháp chiết
6. Nhân cây giống bằng phương pháp ghép
7. Mua cây giống

Gửi phản hồi