Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Dịch hại cây trồng – Nghề Quản lý dịch hại tổng hợp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Tiền Giang – 2011
Tham gia biên soạn: Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), Ngô Hoàng Duyệt (Hiệu chỉnh)Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Sâu hại cây trồng
1. Khái niệm chung về sâu hại cây trồng
2. Nhóm sâu chích hút
3. Nhóm sâu ăn lá, bông
4. Nhóm sâu đục thân, đục trái

Bài 2. Bệnh hại cây trồng
1. Khái niệm chung về bệnh hại cây trồng
2. Bệnh hại do nấm
3. Bệnh hại do vi khuẩn
4. Bệnh hại do tác nhân khác

Bài 3. Cỏ dại hại cây trồng
1. Khái niệm chung về cỏ dại
2. Nhóm cỏ họ hòa bản
3. Nhóm cỏ chác, lác
4. Nhóm cỏ lá rộng

Bài 4. Sinh vật khác hại cây trồng
1. Nhện hại cây trồng
2. Chuột hại cây trồng
3. Ốc hại cây trồng

Gửi phản hồi