Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Gieo trồng lúa – Nghề trồng lúa năng suất cao

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề: Nghề trồng lúa năng suất cao
Bộ Nông nghiệp và PTNTTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Tính lượng lúa giống để ngâm ủ
1. Xác định phương thức gieo trồng để tính lượng lúa giống
2. Xác định đặc điểm giống lúa để tính lượng lúa giống
3. Xác định diện tích đất để tính lượng lúa giống
4. Kiểm tra tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
5. Tính lượng lúa giống

Bài 2. Ngâm ủ lúa giống
1. Tìm hiểu điều kiện để hạt lúa giống nảy mầm
2. Chuẩn bị ngâm lúa giống
3. Ngâm lúa giống
4. Vớt lúa giống
5. Ủ lúa giống
6. Điều chỉnh mầm của hạt lúa giống
7. Xử lý hạt trước khi gieo sạ

Bài 3. Gieo mạ và chăm sóc mạ
1. Tìm hiểu các phương pháp gieo mạ
2. Gieo mạ như thế nào?

Bài 4. Làm đất để sạ (cấy) lúa
1. Vệ sinh đồng ruột
2. Làm đất

Bài 5. Sạ lúa
1. Sạ lúa là gì?
2. Tiến hành sạ lúa

Bài 6. Cấy lúa
1. Tìm hiểu cấy lúa là gì?
2. Xác định mật độ cấy
3. Cấy lúa bằng mạ dược
4. Cấy mạ gieo trên sân

Gửi phản hồi