Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Gieo trồng – Nghề trồng đậu tương, lạc

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng đậu tương, lạc
Bộ Nông Nghiêp và PTNT
Tham gia biên soạn: TS. Nghiêm Xuân Hội (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Mỹ Yến, TS. Nguyễn Tuấn Điệp, ThS. Lê Duy ThànhTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Xác định thời vụ gieo trồng đậu tương, lạc
1. Những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng đậu tương
2. Những căn cứ để xác định thời vụ trồng lạc
3. Các thời vụ trồng đậu tương
4. Các thời vụ trồng lạc

Bài 2. Lên luống đậu tương và lạc
1. Lên luống, rạch hàng hoặc bổ hốc trồng đậu tương
2. Lên luống, rạch hàng hoặc bổ hốc trồng lạc

Bài 3. Bón phân lót cho đậu tương và lạc
1. Tác dụng cả việc bón phân lót trước gieo trồng
2. Lựa chọn loại phân bón lót cho đậu tương và lạc
3. Xác định liều lượng phân bón và kỹ thuật bón lót cho đậu tương
4. Xác định liều lược phân bón và kỹ thuật bón lót cho cây lạc

Bài 4. Gieo hạt
1. Ảnh hưởng của mật độ, khoảng cách đến khả năng sinh trưởng phát triển của cây đậu tương và lạc
2. Quy cách gieo hạt của cây đậu tương và lạc
3. Ảnh hưởng của độ sâu lấp đất đến khả năng sinh trưởng phát triển của cây đậu tương và lạc

Gửi phản hồi